TERIVA - starpstāvu saliekamās pārsegumu sistēmas.

TERIVA ir patentēta starpstāvu pārsegumu sistēma, kas atbilst Eiropas standartam LST EN 15037 un ir marķēta ar CE marķējumu.

TERIVA pārsegumu sistēmas sastāv no vieglām dzelzsbetona sijām, dobiem betona blokiem vai polistirola blokiem ( TERIVA LIGHT sistēmā ), kā arī monolīta betona pārklājuma, kas tiek izveidots jau pēc pārseguma sistēmas elementu uzstādīšanas. Šāda pārseguma konstrukcija ir viegla, izturīga un energofektīva, kas atbilst А, А+ un А++ energoefektivitātes klases prasībām.

TERIVA pārsegumu sistēmas var izmantot dzīvojamo māju būvniecībā, kā arī publiskā pielietojuma ēkās, objektos, kur mainīgās slodzes ir no 4,0 līdz 9,4 kN/m2.

TERIVA pārsegumi ir paredzēti manuālai montāžai, neizmantojot sarežģītus būvmehānismus (piem. celtņus), jo siju un bloku svars ir salīdzinoši neliels.

TERIVA ir viens no labākajiem risinājumiem rekonstruējamo ēko pārsegumu izveidei, jo pārseguma sistēmas nelielais svars proporcionāli mazāk ietekmē esošās būvkonstrukcijas.

TERIVA saliekamo pārsegumu sistēmas elementu izmaksas ir no ~ 20 eur/m2. Atsūtot mums sava projekta plānus, veiksim precīzu izmaksu aprēķinu un detalizētu elementu izvietojuma plānu. Rekomendējamais faila formāts dwg vai pdf. Kontakti: E-pasts info@scanglas.eu, tel.nr. +371 2400 3088

TERIVA saliekamo pārsegumu sistēmu elementu cenas